Pòster presentat per ICEERS i la Comissió de Polítiques de Drogues i Sostenibilitat a les IV Jornades de Reducció de Danys de Catalunya: “Salut Pública i Drets Humans”. En memòria d’en Xavier Sánchez Pretel

Descarregar en pdf…  JIFE i DRETS HUMANS

Fonts:

Daniel Wolf. Huffingtonpost. Is the INCB dangerous to your health? (3/5/2013).

Joanne Csete. Poniendo a punto la vigilancia: Los derechos humanos en la JIFE, a Regulando las Guerras Contra las Drogas. London School of Economics (oct 2012).

Stephen Lewis. Closing plenary video message from Stephen Lewis, co-founder and co-director of AIDS Free World, at the 23rd International Harm Reduction Conference (Youtube 13/6/2013)

Póster presentado por ICEERS y la Comisión de Políticas de Drogas y Sostenibilidad en las IV Jornadas de Reducción de Daños: “Salud Pública y Derechos Humanos”. En memoria de Xavier Sánchez Pretel.

Descargar en pdf…  Jife_y_DDHH